top of page
libros de leyes
libros de leyes

Avisos i polítiques

NEGRO.png

Grup Martínez | Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies

Avís legal

En aquest espai, l'USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL d'ara endavant "Grup Martínez" com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS


Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants de la pàgina web de www.grupomartinez.es inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, www.grupomartinez.es ( "Usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de el portal www.grupomartinez.es.

 

DADES PERSONALS que recollim i COM HO FEM


Llegir Política de Privacitat


COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS


L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb www.grupomartinez.es. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.


Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix la seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars; Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o dels legítims titulars; La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització del web, www.grupomartinez.es, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de www.grupomartinez.es o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.grupomartinez.es no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 

MESURES DE SEGURETAT


Les dades personals comunicades per l'usuari a www.grupomartinez.es poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a www.grupomartinez.es, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.


La comunicació entre els usuaris i www.grupomartinez.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

 

RECLAMACIONS


www.grupomartinez.es informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients. L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info@grupomartinez.es indicant el seu nom i cognoms, el servei i / o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L'usuari / comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@grupomartinez.es, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei / producte: Adquirit el dia: Nom de l'usuari: Domicili de l'usuari: signatura de l'usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES


Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de www.grupomartinez.es. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.grupomartinez.es.


L'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a www.grupomartinez.es indicant:
Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.


Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació


ENLLAÇOS EXTERNS


Les pàgines del web www.grupomartinez.es, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. www.grupomartinez.es no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.


Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc, pàgines, promocions, programes d'afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s'identifica a l'usuari.

 

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'afiliat.


L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a el portal www.grupomartinez.es haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de www.grupomartinez.es L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre www .grupomartinez.es i el propietari de el lloc en què s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de www.grupomartinez.es dels seus continguts o serveis.


Llei aplicable i jurisdicció


Amb caràcter general les relacions entre www.grupomartinez.es amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

 

CONTACTE


En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.grupomartinez.es, si us plau dirigiu-vos a info@grupomartinez.es

 

De part de l'equip que formem Grup Martínez t'agraïm el temps dedicat a llegir aquest avís legal.

Política de privacitat

PRIVACITAT


Responsable - ¿qui és el responsable de l'tractament de les dades?
Identitat: Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL
Domicili social: Ronda Sant Antoni 36-38, 08001 Barcelona
NIF: B65342578
Telèfon: 934430066
Correu Electrònic: info@grupomartinez.es
Contacte: Grup Martínez
Nom de l'domini: www.grupomartinez.es


Finalitats - ¿amb quines finalitats tractem les teves dades?


En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:

 

 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.

 • Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.

 • Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.

 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.

 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

Categories de dades - Quines dades tractem?

 

Derivada de les finalitats abans esmentades, en Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL gestionem les següents categories de dades:

 

 • dades identificatives

 • Metadades de comunicacions electròniques

 • Dades d'informació comercial. En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

 • No obstant això, sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

 

Legitimació - ¿quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?


El tractament de dades amb la finalitat l'enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l'interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d'acord amb la normativa vigent.


A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l'usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.


Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL

 

Termini de Conservació de les Dades - Per quant de temps conservarem les teves dades?


Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

 

Destinataris A què destinataris es comunicaran les vostres dades?


Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL, com ara serveis d'allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l'execució dels serveis contractats.

 

Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL, ha subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL, amb l'objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

 

També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

 

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.


Administracions públiques amb competència en els sectors d'activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

 

Seguretat de la Informació - Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?


Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l'usuari i els servidors de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL
  Altres mesures que evitin l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers.

 • En aquells casos en què Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s'hagin regularitzades atenent el compromís de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

 • Encriptació de la informació en els propis servidors de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL


Drets - Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?


Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.


Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

 

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació de l'tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a info@grupomartinez.es.

 

Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l'tractament de les teves dades personals.

 

Modificació de la política de privacitat


Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.

 

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 2018.12.27 Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL (Espanya). Reservats tots els drets.

 

Si ho desitja també pots consultar la nostra Política de Cookies

Política de cookies

Política de Cookies


En aquest web s'utilitzen cookies de tercers i pròpies per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials i perquè puguem obtenir estadístiques dels usuaris.

 

Pots evitar la descàrrega de cookies mitjançant la configuració del teu navegador, evitant que les cookies s'emmagatzemin al dispositiu.

 

Com a propietari d'aquest lloc web, et comunico que no utilitzem cap informació personal procedent de cookies, tan sols vam realitzar estadístiques generals de visites que no suposen cap informació personal.

És molt important que llegeixis la present política de cookies i entenguis que, si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús.

 

Segons els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs donant el teu consentiment per a l'ocupació dels referits mecanismes.

 

Entitat Responsable


L'entitat responsable de la recollida, processament i utilització de les teves dades personals, en el sentit que estableix la Llei de Protecció de Dades Personals és la pàgina www.grupomartinez.es, propietat de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL - Ronda Sant Antoni 36-38, 08001 Barcelona.

 

Què són les cookies?


Les cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita en el navegador d'l'usuari per recollir la informació de registre estàndard d'Internet i la informació de l'comportament dels visitants en un lloc web. És a dir, es tracta de petits arxius de text que queden emmagatzemats al disc dur de l'ordinador i que serveixen per identificar l'usuari quan es connecta novament a el lloc web. El seu objectiu és registrar la visita de l'usuari i guardar certa informació. El seu ús és comú i freqüent a la web ja que permet a les pàgines funcionar de manera més eficient i aconseguir una major personalització i anàlisi sobre el comportament de l'usuari.

 

Quins tipus de cookies hi ha?


Les cookies utilitzades al nostre lloc web, són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l'idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l'usuari, així com, seguir i analitzar l'activitat que porta a terme, amb l'objecte d'introduir millores i prestar els nostres serveis d'una manera més eficient i personalitzada.

 

Les cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les que expiren quan l'usuari tanca el navegador. Les que expiren en funció de quan es compleixi l'objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l'usuari es mantingui identificat en els serveis de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL) o bé quan s'esborren manualment.


Nom: __utma

Tipus: De Tercers (Google Analytics)

Caducitat: 2 anys

Finalitat: S'usa per distingir usuaris i sessions.

Classe: No Exempta

 

Nom: __utmb

Tipus: De Tercers (Google Analytics)

Caducitat: 30 minuts

finalitat: Es fa servir per determinar noves sessions o visites

Classe: No Exempta

 

Nom: __utmc

Tipus: De Tercers (Google Analytics)

Caducitat: A l'acabar la sessió

finalitat: Es configura per funcionar amb Urchin

Classe: No Exempta

 

Nom: __utmz

Tipus: De Tercers (Google Analytics)

Caducitat: 6 mesos

finalitat: Emmagatzema l'origen o la campanya que explica com l'usuari ha arribat fins a la pàgina web

Classe: No Exempta


Addicionalment, en funció del seu objectiu, les cookies poden classificar-se de la següent manera:

 

Cookies de rendiment


Aquest tipus de Cookie recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els serveis, de manera que no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita. A tall d'exemple, en aquesta tipologia s'inclouen: Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so. Les velocitats de transmissió de vídeo compatibles amb el seu navegador. Els objectes guardats en el "carret de la compra" en els serveis de comerç electrònic com ara botigues.

 

Cookies de geo-localització


Aquestes cookies són utilitzades per esbrinar en quin país es troba quan se sol·licita un servei. Aquesta galeta és totalment anònima, i només s'utilitza per ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.

 

Cookies de registre


Les cookies de registre es generen un cop que l'usuari s'ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s'utilitzen per identificar-lo en els serveis amb els següents objectius:

 

Mantenir a l'usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l'ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l'usuari prem la funcionalitat [tancar sessió], de manera que aquesta galeta s'elimina i la propera vegada que entri al servei l'usuari haurà d'iniciar sessió per estar identificat.

 

Comprovar si l'usuari està autoritzat per accedir a certs serveis, per exemple, per participar en un concurs.

 

Addicionalment, alguns serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan l'usuari es registra en un servei amb credencials d'una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una galeta persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als serveis fins que expira. L'usuari pot esborrar aquesta Cookie i revocar l'accés als serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que específica.

 

Cookies d'analítiques


Cada vegada que un usuari visita un servei, una eina d'un proveïdor extern genera una galeta analítica a l'ordinador de l'usuari. Aquesta galeta que només es genera en la visita, servirà en properes visites als serveis de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL per a identificar de forma anònima a l'visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la galeta (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada de el nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris Saber si l'usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Llevat que l'usuari decideixi registrar-se en un servei de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL, la galeta mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l'optimització de l'experiència dels usuaris en el lloc.

 

Cookies de publicitat


Aquest tipus de cookies permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim en els serveis de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL. Entre d'altres, s'emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb les mateixes, o els patrons de navegació i / o comportaments de l'usuari ja que ajuden a conformar un perfil d'interès publicitari. D'aquesta manera, permeten oferir publicitat afí als interessos de l'usuari.

 

Cookies publicitàries de tercers


A més de la publicitat gestionada per les webs de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL en els seus serveis, els webs de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL ofereixen als seus anunciants l'opció de servir anuncis a través de tercers ( "Ad -Servers "). D'aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar cookies enviades des dels serveis de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que en elles es guarden.

 

Les empreses que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privacitat. En l'actualitat, els webs de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL utilitzen la plataforma Doubleclick (Google) per gestionar aquests serveis. Per a més informació, acudeixi a

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick ja http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

 

Com puc desactivar les cookies al navegador?


Es poden configurar els diferents navegadors per avisar l'usuari de la recepció de cookies i, si es desitja, impedir la seva instal·lació en l'equip. Així mateix, l'usuari pot revisar al teu navegador quina cookies té instal·lades i quin és el termini de caducitat de les mateixes, podent eliminar-les.

 

Per ampliar aquesta informació consulteu les instruccions i manuals del seu navegador:

Per a més informació sobre l'administració de les cookies a Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Per a més informació sobre l'administració de les cookies a Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

Per a més informació sobre l'administració de les cookies de Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Per a més informació sobre l'administració de les cookies en Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Per a més informació sobre l'administració de les cookies a Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

Si desitja deixar de ser seguit per Google Analytics visiteu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Per saber més sobre les cookies


Podeu obtenir més informació sobre la publicitat en línia basada en el comportament i la privacitat en línia en el següent enllaç: http://www.youronlinechoices.com/es/

 

Protecció de dades de Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Com utilitza Google Analytics les cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es#analyticsjs

 

Actualitzacions i canvis en la política de privacitat / cookies


Els webs de Sempre Serem Quatre (Grup Martínez), SL poden modificar aquesta Política de Cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això es aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

 

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, aquests es comunicaran als usuaris bé mitjançant el web o mitjançant correu electrònic als usuaris registrats.

Aviso Legal
Política de privaciad
Política de cookies
bottom of page